EmailTwitterFacebookLinkedIn

Jaarrekeningen laten samenstellen voor uw bedrijf in Rhoon?


Iedere ondernemer als rechtspersoon moet een jaarrekening opstellen. Verder is de jaarrekening het jaarlijkse sluitstuk van uw financiële administratie. Deze bestaat uit de balans, verlies- en winstrekening en begeleidende toelichting.

Jaarrekening balans
Een jaarrekening dient op een duidelijke manier weer te geven in welke financiële situatie een bedrijf zich bevind. In een jaarrekening moeten een aantal dingen voorkomen; zo dient er in een jaarrekening een balans te vinden zijn evenals een resultatenrekening. Daarnaast moet er in een jaarrekening een kasstroomoverzicht te vinden zijn en eventueel een accountverklaring.
Wie in het bezit is van een eigen bedrijf hoort een jaarrekening te maken. Wanneer u deze tijd en moeite liever bespaart is het mogelijk uw jaarrekening door Van Driel Finance te laten maken.

Jaarverslag
Wanneer u in het bezit bent van een eigen bedrijf dient u jaarlijks in het jaarverslag een jaarrekening bij te voegen. In een jaarrekening dient de financiële situatie van een bedrijf zichtbaar te zijn. Wanneer u in het bezit bent van een eigen bedrijf komen er veel zaken kijken rondom de administratie en moet u als ondernemer belasting betalen. Voor de interne jaarrekening gelden geen wettelijke regels over hoe deze opgezet dient te worden. Hierin bent u in principe vrij.

Jaarrekening opstellen
Bent u in het bezit van een eigen bedrijf en dient u een financiële jaarrekening aan te leveren? Voor wie de tijd en moeite wil besparen van het opzetten van een gedetailleerde financiële jaarrekening kan overwegen deze administratieve klus uit handen te geven aan Administratiekantoor Van Driel Finance.