EmailTwitterFacebookLinkedIn

Op zoek naar financieringsadvies in Ridderkerk?

Als ondernemer wilt u uw financiële huishouding op orde hebben. En u wilt voldoende ruimte ervaren om uw bedrijf te laten groeien. Bij Van Driel Finance vindt u gedreven professionals welke voor u klaar staan. Persoonlijk advisering ten behoeven van:

Concentreren op ondernemen Wij assisteren onze klanten bij het opstellen van de jaarcijfers of tussentijdse cijfers. Wij verzorgen desgewenst uw complete salarisadministratie. Tevens rekenen wij de gevolgen van nieuw personeelslid voor, zodat u bijvoorbeeld de werkgeverslasten kunt inschatten. Daarnaast zorgt Van Driel Finance voor de zaken als loonstroken, aangiften, opgave van lonen t.b.v. Belastingdienst en pensioenfondsen. Samen met u werken we toe naar een helder beeld van de financiële positie van uw bedrijf en alle onderdelen van uw administratie, waarbij het belang van uw onderneming voorop staat.

Verkoop van uw onderneming Overweegt u om uw bedrijf te verkopen? Dan wilt u uiteraard het maximale bedrag hiervoor ontvangen. Van Driel Finance adviseert u in dit traject en heeft de kennis in huis en in haar netwerk om te bemiddelen tussen koper en verkoper. Alle belangrijke beslissingen bereiden we voor. Want een goed advies verdient zich dubbel en dwars terug.

Bedrijfsopvolging Wie neemt uw bedrijf over wanneer u met pensioen gaat? Het is verstandig om hier op tijd over na te denken. Een goede voorbereiding scheelt u veel frustraties. Evenals de juiste structuur om vervelende fiscale consequenties te vermijden. Wij kennen het klappen van de zweep.

Bedrijfsanalyse Waar liggen de sterke en zwakke punten van uw onderneming. Heeft u onafhankelijk advies nodig, om op de juiste manier te groeien, vraag Van Driel Finance om een bedrijfsanalyse op te stellen. De waarheid schuwen wij niet. De kern van het probleem en de kansen voor uw bedrijf onderbouwen wij met de nodige cijfers.

Organisatie Organisaties veranderen tegenwoordig steeds sneller van structuur. De dagelijkse dynamiek kan ervoor zorgen dat u het overzicht verliest. Wij geven inzicht en bekijken uw situatie van een afstand. Helder en eerlijk. Hierdoor kunt u met gezond verstand een fusie aangaan, een concurrent overnemen en onderhandelen met uw bank. Vaak worden daarbij uiteindelijk die positieve beslissingen genomen die op voorhand onmogelijk leken.

Surseance en faillissement U denkt failliet te gaan. Onderneem op tijd actie en vraag Van Driel Finance om te onderzoeken of uw onderneming in de basis gezond is. Vaak blijken er dan toch mogelijkheden om de zaak opnieuw op te bouwen. Als ondernemer moet u dan wel belangrijke en moeilijke beslissingen durven nemen.  Dit is onvermijdelijk, maar vaak noodzakelijk om het hoofd boven water te houden en weer in rustiger vaarwater terecht te komen.

Investeringsplannen Als ondernemer kom je verder door te durven investeren. Daar bent u ondernemer voor. Maar weet u of een investering zich ook terug zal betalen? Heeft u voldoende inzicht om daadwerkelijk de juiste beslissing te nemen? Van Driel Finance fungeert graag als klankbord voor u die belangrijke stap tot uitbreiding zet. Realiseer uw dromen op de juiste manier, met de ‘voorkennis’ van Van Driel Finance.

Ondernemingsplan
Als ondernemer kom je verder door te durven investeren. Daar bent u ondernemer voor. Maar weet u of een investering zich ook terug zal betalen? Heeft u voldoende inzicht om daadwerkelijk de juiste beslissing te nemen? Van Driel Finance fungeert graag als klankbord voor u die belangrijke stap tot uitbreiding zet. Realiseer uw dromen op de juiste manier, met de ‘voorkennis’ van Van Driel Finance.