Financiële dienstverlening

Concentreren op ondernemen

Als ondernemer wilt u uw financiële huishouding op orde hebben. En u wilt voldoende ruimte ervaren om uw bedrijf te laten groeien. Bij Van Driel Finance vindt u gedreven professionals welke voor u klaar staan. Hieronder vind u een opsomming wat wij voor u kunnen betekenen naast het persoonlijk adviseren.

Concentreren op ondernemen

Wij assisteren onze klanten bij het opstellen van de jaarcijfers of tussentijdse cijfers, Wij verzorgen desgewenst uw complete salarisadministratie. Tevens rekenen wij de gevolgen van nieuw personeelslid voor, zodat u bijvoorbeeld de werkgeverslasten kunt inschatten. Daarnaast zorgt Van Driel Finance voor de zaken als loonstroken, aangiften, opgave van lonen t.b.v. Belastingdienst en pensioenfondsen.

Samen met u werken we toe naar een helder beeld van de financiële positie van uw bedrijf en alle onderdelen van uw administratie, waarbij het belang van uw onderneming voorop staat.

Bedrijfsopvolging

Wie neemt uw bedrijf over wanneer u met pensioen gaat? Het is verstandig om hier op tijd over na te denken. Een goede voorbereiding scheelt u veel frustraties. Evenals de juiste structuur om vervelende fiscale consequenties te vermijden. Wij kennen het klappen van de zweep.

Uw administratie

Als ondernemer heeft u de zorg van de administratie. U kunt de administratie zelf bijhouden, maar dat gaat vaak ten koste van uw vrije tijd. Bovendien is een professioneel adviseur van groot belang en mede bepalend voor het zakelijk succes van uw onderneming. De juiste mensen en middelen van Van Driel Finance geven u rust en inzicht. Wij kunnen uw volledige administratie uit handen nemen, maar ook een specifiek onderdeel. De juiste kennis en software zijn binnen ons bereik.

Verkoop van uw onderneming

Overweegt u om uw bedrijf te verkopen? Dan wilt u uiteraard het maximale bedrag hiervoor ontvangen. Van Driel Finance adviseert u in dit traject en heeft de kennis in huis en in haar netwerk om te bemiddelen tussen koper en verkoper. Alle belangrijke beslissingen bereiden we voor. Want een goed advies verdient zich dubbel en dwars terug.

Bedrijfsanalyse

Waar liggen de sterke en zwakke punten van uw onderneming. Heeft u onafhankelijk advies nodig, om op de juiste manier te groeien, vraag Van Driel Finance om een bedrijfsanalyse op te stellen. De waarheid schuwen wij niet. De kern van het probleem en de kansen voor uw bedrijf onderbouwen wij met de nodige cijfers.

  • Belastingaangiften voor uw bedrijf of als particulier?

  • Bedrijfsadministratie volledig ontzorgt?

  • Uw boekhouding zakelijk of particulier geregeld?

  • Uw loonadministratie zonder gedoe?

  • Jaaropgaven voor zakelijk en particulier?

Organisatie

Organisaties veranderen tegenwoordig steeds sneller van structuur. De dagelijkse dynamiek kan ervoor zorgen dat u het overzicht verliest. Wij geven inzicht en bekijken uw situatie van een afstand. Helder en eerlijk. Hierdoor kunt u met gezond verstand een fusie aangaan, een concurrent overnemen en onderhandelen met uw bank. Vaak worden daarbij uiteindelijk die positieve beslissingen genomen die op voorhand onmogelijk leken.

Investeringsplannen

Als ondernemer kom je verder door te durven investeren. Daar bent u ondernemer voor. Maar weet u of een investering zich ook terug zal betalen? Heeft u voldoende inzicht om daadwerkelijk de juiste beslissing te nemen? Van Driel Finance fungeert graag als klankbord voor u die belangrijke stap tot uitbreiding zet. Realiseer uw dromen op de juiste manier, met de ‘voorkennis’ van Van Driel Finance.

Surseance en faillissement

U denkt failliet te gaan. Onderneem op tijd actie en vraag Van Driel Finance om te onderzoeken of uw onderneming in de basis gezond is. Vaak blijken er dan toch mogelijkheden om de zaak opnieuw op te bouwen. Als ondernemer moet u dan wel belangrijke en moeilijke beslissingen durven nemen. Dit is onvermijdelijk, maar vaak noodzakelijk om het hoofd boven water te houden en weer in rustiger vaarwater terecht te komen.

Ondernemingsplan

Als ondernemer kom je verder door te durven investeren. Daar bent u ondernemer voor. Maar weet u of een investering zich ook terug zal betalen? Heeft u voldoende inzicht om daadwerkelijk de juiste beslissing te nemen? Van Driel Finance fungeert graag als klankbord voor u die belangrijke stap tot uitbreiding zet. Realiseer uw dromen op de juiste manier, met de ‘voorkennis’ van Van Driel Finance.