Publicatie datum 28-oktober-2021

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Negen weken betaald ouderschapsverlof: wat betekent dat voor u als werkgever?

Publicatie datum 26-oktober-2021

Verlies lening overnemer aftrekbaar?

Vader leent geld aan de BV van de overnemers van zijn bedrijf, zijn dochter en schoonzoon. Is verlie....

Publicatie datum 22-oktober-2021

Uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2021

Als een ondernemer zijn belastingen vanaf 1 oktober 2021 niet tijdig kan betalen, moet hij dan uiter....

Publicatie datum 19-oktober-2021

Oogletsel werkneemster door ontploffend confettikanon

Winkelmedewerkster pakt een confettikanon uit het schap, het gaat af en ze loopt oogletsel op. Werkg....

Publicatie datum 14-oktober-2021

KvK gaat woonadressen afschermen

De KvK gaat volgend jaar woonadressen van ondernemers en bestuurders afschermen.

Publicatie datum 12-oktober-2021

Afwikkeling van uw NOW-voorschot

Hebt u NOW aangevraagd? Voor de eerste NOW-periode moet u uiterlijk 31 oktober 2021 de definitieve b....

Publicatie datum 08-oktober-2021

Financiële steun aan door nachtsluiting getroffen horeca

In het vierde kwartaal kan de nachthoreca onder voorwaarden aanspraak maken op subsidie vaste lasten....

Publicatie datum 05-oktober-2021

BV met veel verhuurd onroerend goed

Bezit uw BV verhuurd onroerend goed? Sommige fiscale faciliteiten hebben als voorwaarde dat de BV ee....

Publicatie datum 30-september-2021

Vakantiegeld en overwerkbeloning

Wanneer telt de beloning voor overwerk mee bij de berekening van vakantiegeld?

Publicatie datum 28-september-2021

Rechter corrigeert afwijzing TVL

Wanneer begint de referentieperiode voor toepassing van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij een....

Publicatie datum 24-september-2021

Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2022 gepresenteerd. Wat zijn de hoofdpunten?

Publicatie datum 21-september-2021

Ontslag om coronaposts LinkedIn

Is ontslag van een medewerker mogelijk wegens posts op LinkedIn? Hoe verhoudt arbeidsrecht zich tot ....

Publicatie datum 16-september-2021

Aandelen BV vader te goedkoop gekocht

Bij overdracht van aandelen aan de kinderen kan de Belastingdienst de gehanteerde prijs onderzoeken ....

Publicatie datum 14-september-2021

Werken met oproepkrachten

Werken met oproepkrachten roept vragen op over de nieuwe regelgeving. De overheid behandelt enkele p....

Publicatie datum 10-september-2021

Coronamaatregelen vierde kwartaal 2021

Welke steunmaatregelen lopen door en welke vervallen in het vierde kwartaal?

Publicatie datum 07-september-2021

Ontslag na derde dienstverband bij werkgever

Telt voor de berekening van de transitievergoeding de gehele diensttijd bij de werkgever mee, ook al....

Publicatie datum 02-september-2021

Pensioen niet uitgekeerd, toch belast

Als uw BV u te weinig pensioen uitkeert, betaalt u in de regel toch belasting over het bedrag waarop....

Publicatie datum 31-augustus-2021

Werknemer met klachten werkt door: ontslag

Werknemer met verkoudheidsklachten gaat ondanks advies van collega's niet naar huis. Een dag la....

Publicatie datum 27-augustus-2021

Vraag tijdig BTW terug uit andere EU-landen

Ondernemers die BTW terugvragen uit andere EU-landen kunnen dat doen via de Nederlandse Belastingd....

Publicatie datum 24-augustus-2021

Lening aan modezaak zoon onzakelijk

Van ouders overgenomen modezaak loopt slecht. Leningen van de BV van de ouders onzakelijk? Dan geen....