Publicatie datum 24-november-2022

Reconstructie rittenadministratie

Kunt u met een reconstructie van uw rittenadministratie bijtelling voorkomen?

Publicatie datum 22-november-2022

Weer proefprocedures Box 3

Hoezo komen er weer proefprocedures over Box 3?

Publicatie datum 18-november-2022

Extra maatregelen voor MKB

Welke extra maatregelen neemt het kabinet voor het MKB?

Publicatie datum 15-november-2022

Loon over vakantiedagen tijdens ziekte

Als een werknemer die door ziekte niet werkt, vakantieverlof opneemt, betaalt u dan 100% van het loo....

Publicatie datum 10-november-2022

Geen navorderingsaanslag over 10,5 miljoen

De rechter vernietigt een opgelegde navorderingsaanslag over 10,5 miljoen.

Publicatie datum 08-november-2022

Werknemer uit Oekraïne?

Er gelden nieuwe regels om een werknemer uit Oekraïne zonder werkvergunning in dienst te nemen.

Publicatie datum 04-november-2022

Keuzevermogen vastgoedbedrijf

De bedrijfsopvolgingsregeling betekent een zeer forse besparing van erfbelasting. Vereist is dat het....

Publicatie datum 01-november-2022

Elektrische fiets met aftrek specifieke zorgkosten

Belastingdienst weigert aftrek specifieke zorgkosten omdat belastingplichtige WMO-aanvraag had kunne....

Publicatie datum 27-oktober-2022

Update handreiking fiets van de zaak

De Belastingdienst heeft een update van de handreiking Fiets van de zaak gepubliceerd.

Publicatie datum 25-oktober-2022

Mondelinge aanzegging toch geldig?

Is het redelijk van de werkgever een aanzegvergoeding te eisen als de werknemer geen schade lijdt do....

Publicatie datum 21-oktober-2022

Tegemoetkoming energiekosten MKB

Er komt een subsidie (TEK) voor MKB-bedrijven met relatief hoge energiekosten.

Publicatie datum 18-oktober-2022

Gebruikelijk loon DGA tijdsevenredig?

Als de DGA maar een deel van het jaar werkt, geldt het gebruikelijk loon dan tijdsevenredig?

Publicatie datum 13-oktober-2022

Minuren corona ten laste van overwerkuren?

Mag de werkgever minuren wegens lockdown afboeken van een positief tijd voor tijd saldo?

Publicatie datum 11-oktober-2022

Ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

De Belastingdienst komt met een ruimer uitstelbeleid. Wat verandert er?

Publicatie datum 07-oktober-2022

Minimumloon stijgt met 10,15 procent

Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer omhoog met 10,15%. Hoezo?

Publicatie datum 22-september-2022

Belastingplannen Prinsjesdag: DGA

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen 2023 voor de DGA?

Publicatie datum 22-september-2022

Geen bezwaar, rechtsherstel Box 3?

Het kabinet heeft een besluit genomen over rechtsherstel aan de niet-bezwaarmakers.

Publicatie datum 22-september-2022

Belastingplannen Prinsjesdag: ondernemer

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen 2023 voor de ondernemer zonder eigen BV?

Publicatie datum 22-september-2022

Belastingplannen Prinsjesdag: algemeen

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2023 die ons allemaal raken?

Publicatie datum 20-september-2022

Rittenadministratie sluit niet

Een werkgever krijgt een vragenformulier Loonheffingen Geen Privégebruik Auto en eindigt bij de bel....